ClassicaTransforma

Classica Transforma

snimanje
klasična glazba
eksperiment
manipulacija zvuka
skladanje
produciranje
koncept:
Tonči Bakotin
Ruzina Frankulin
(2021)

Sensoria omogućava svim polaznicima Glazbene škole Josipa Hatzea osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta da se prijave za korištenje besplatnih termina snimanja svog instrumenta u okviru pilot programa “Classica Transforma“.

Nastojimo pružiti jednaku šansu i učenicima svih dislociranih odjela Glazbene škole Josipa Hatzea (Postira, Supetar, Bol, Hvar, Jelsa, Stari Grad, Vis, Kaštela i Trogir), kao i raditi terenska snimanja, što ovisi o prihvaćenosti programa i situaciji nastaloj uslijed epidemije koronavirusa.

Izvođači (učenice/učenici) snimaju ili u studijskom prostoru Sensorie ili na lokaciji (dislocirane podružnice glazbene škole).

Kompozicije, odnosno autore, polaznici mogu slobodno birati, pod uvjetom da su dio njihovog nastavnog plana i programa.
Mlađi polaznici u studio mogu doći u pratnji roditelja ili staratelja.

Sudjelovanje u projektu, osim mogućnosti snimanja, donosi i iskustvo produkcijskog procesa u tonskom studiju.
Snimak svoje izvedbe mladi umjetnici mogu koristiti i kao prilog prijavama na natjecanja.
______________________________________________________________________________

„Classica Transforma“ propituje dijalog tradicionalne klasične glazbe, tehnologije, kreativne produkcije i ekspresionističke reintepretacije u formi suvremene glazbe. Originalne kompozicije, snimljene solo izvedbom različitih klasičnih instrumenata, služe kao osnova produciranja novih kompozicija. Postupak se dijelom naslanja i na pojam reduciranog slušanja, kao i na prakse koje zagovara Brian Eno.

Reinterpretacija kompozicija snimljenih akustičnom izvedbom raznovrsnih klasičnih instrumentima i komponiranje potpuno novih djela povlači za sobom pitanja emocionalne i dinamičke kompatibilnosti izvornih uzoraka, te senzibiliteta kompozitora i producenta.

Preslagivanjem i kompiliranjem sekvenci stvaraju se nove strukture koje će transformirati određene instrumente u teksture, u vezivno tkivo, dok se drugima poklanja uloga nosioca dinamike.

Povezivanjem tradicionalne klasične i suvremene glazbe želimo potaknuti akademsku zajednicu na izvođenje i promoviranje živućih skladatelja.

U prvoj godini provedbe projekta sudjelovalo je dvadesetak djece sa 36 kompozicija, i to uglavnom otočana: Nia Pocrnić, Tonka Vušković, Maro Ljubetić, Liora Josipa Hržić, Cvita Kunac, Ela Mradunić (otok Brač) / Ivo Stančić, Julija Domančić, Katarina Bogdanić, Lorena Sanseović, Marta Domančić, Matea Čabrić, Mila Jevremović, Roni Veronika, Tina Muškatelo (otok Hvar) /  Petar Vojković, Petra Kristina SiriščevićStipe Ivčević, Lola Grgić Lojo, Vicenca Mariani (otok Vis) / Noemi Karadžo (Trogir).

Reinterpretirano je trinaest kompozicija:

/// Fernando Sor – Op35-22 /// Lubomir Novak – Etude 24  ///  Leopold Mozart – Minuet ///  Tobias Haslinger – Sonatina (C major) ///  W.Gillock – Phantom Rider ///  A.Lauro – Vals Venezolano No.2 ///  J.B.Duvernoy – Op176 – Etude 18 (A minor) /// Francesco Molino Prelude (D minor) ///  Gatti Gran Metodo – Etude 7 /// S.Maykapar – In The Garden /// Robert Getchell Etude 33 /// H.Lemoine – Etude Op37 No22 (E minor) /// I.L.Kalinski – Perlipaja ///

Skladano je pet novih kompozicija autora Ruzine Frankulina (Tonči Bakotin):

Tittynope
Vicenca Mariani (pianino/upright piano) – J.B.Duvernoy – Op176 – Etude 18 (A minor)
Mila Jevremović (gitara/guitar) – Francesco Molino Prelude (D minor)
Petra Kristina Siriščević (truba/trumpet) – Gatti Gran Metodo – Etude 7

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.

I Accept


Winklepicker

Lola Grgic Lojo (pianino/upright piano) – S.Maykapar – In The Garden
Mila Jevremović (gitara/guitar) – Francesco Molino Prelude (D minor)
Petra Kristina Siriščević (truba/trumpet) – Robert Getchell Etude 33

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.

I Accept


Serendipity

Noemi Karadžo (pianino/upright piano) – H.Lemoine – Etude Op37 No22 (E minor)
Noemi Karadžo (pianino/upright piano) – I.L.Kalinski – Perlipaja
Petra Kristina Siriščević (truba/trumpet) – Robert Getchell Etude 33

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.

I Accept


Nudiustertian

Noemi Karadžo (pianino/upright piano) – W.Gillock – Phantom Rider
Mila Jevremović (gitara/guitar) – A.Lauro – Vals Venezolano No.2

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.

I Accept


Hiraeth

Katarina Bogdanić (gitara/guitar) – Fernando Sor – Op35-22
Petra Kristina Siriščević (truba/trumpet) – Lubomir Novak – Etude 24
Petar Vojković (pianino/upright piano) – Leopold Mozart – Minuet
Tonka Vušković (pianino/upright piano) – Tobias Haslinger – Sonatina (C major)

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.

I Accept
Projekt “Classica Transforma” podržavaju ili su podržavali: Zaklada Kultura Nova, Ministarstvo kulture i medija RH, Grad Split i Glazbena škola Josipa Hatzea.